Laika plāns

16. oktobris

Atvērta pieteikšanās

10. novembris

Pieteikšanās noslēdzas

16. un 17. novembris

Intervijas ar ideju pieteicējiem

29. novembris

Programmas sākums

17. aprīlis

Programmas noslēgums – Demo diena

Laika plāns

16. oktobris

Atvērta pieteikšanās

10. novembris

Pieteikšanās beidzas

16.-17. novembris

Intervijas ar pieteikto ideju autoriem

29. novembris

Programmas sākums

17. aprīlis

Programmas noslēgums – Demo day

Uzzini vairāk par